Automatyczne systemy sterowania maszyn

Automatyka to dziedzina przemysłu zyskująca coraz bardziej na znaczeniu. Wszechobecna cyfryzacja to znak naszych czasów. Sterowanie maszyn większych i mniejszych jest już koniecznością, chroniącą przed zacofaniem. Wymogi przemysłu i rozwój technologii wymuszają od automatyków coraz to bardziej skomplikowanych innowacji.

Działanie systemów sterowania maszyn

systemy sterowania maszynZamknięty układ regulacji automatyki do biblia każdego automatyka. Tak więc systemy sterowania maszyn są również na nim oparte. Układ ten zaczyna się od wartości zadanej, którą określa urządzenie sterujące. Sygnał ten jest sumowany przy pomocy ujemnego sumatora, razem z sygnałem sprzężenia zwrotnego i przekazywany do regulatora, którego algorytm można zrealizować na wiele sposobów, z których najpopularniejszym jest PID. Regulator  wpływa na obieg regulacji przy pomocy sygnału sterującego. Tutaj odbywa się właściwy proces, którego wartość wyjściową, badaną za pomocą urządzenia pomiarowego przesyła się z powrotem do sumatora ujemnego i dalej do wyjścia układu. Taki układ może być rozbudowany o dodatkowe elementy. Na obiekt regulacji działają zakłócenia, które warto wziąć pod uwagę. Mają one istotny wpływ na końcowy efekt sterowania. Istotną kwestią jest stabilność takiego układu. Jeśli ie będzie zachowana cały systemy sterowania maszyn będą nie tylko niefunkcjonalne ale i niebezpieczne. Układ w takim przypadku samoistnie wpada w samoistne, rosnące oscylacje, co może nie tylko zniszczyć układ ale i być groźne dla osób przebywających w pobliżu.

Rosnące wymagania produkcyjne determinują podejście do procesów produkcyjnych w sposób globalny. Zwiększenie efektywności przy równoczesnym wzroście jakości wymaga stosowania zintegrowanych systemów sterowania maszyn. Automatyka to dziś wymóg rynkowy a nie innowacyjność i postęp.