Badania klimatyczne.

komora temperaturowa

Produkty spożywcze zmieniają swoje własności w zależności od tego jak są przechowywane. Przy wyższej temperaturze mogą tracić ważność albo po prostu się zepsuć. Stosownie do tych właściwości, może być konieczne przechowywanie produktu w specjalnych warunkach. I właśnie dla tego wiele produktów jest badanych przykładowo badanie lodów w bardzo niskich temperaturach, w których trzeba je przechowywać albo badanie sera do pizzy w temperaturze ok. +80 °C.

Komora temperaturowa – co to jest?

Do takich badań potrzebna jest komora klimatyczne inaczej znana jako komora temperaturowa. Jest to urządzenie służące do przeprowadzania wszelkich testów klimatycznych na dowolnych materiałach. Mogą być to materiały organiczne lub nieorganiczne. komora temperaturowaPozwala ona na wytworzenie warunków klimatycznych w dowolnie ustalonych zakresach. Komory solne to pewien rodzaj komory klimatycznej. Wykorzystywana jest do sprawdzania odporności na korozję materiałów które są wystawione na działanie soli. Urządzenia te wykorzystywane są do testów porównawczych w laboratoriach kontroli jakości. Takie urządzenia są wykorzystywane są w Laboratoriach Inżynierii Materiałowej i Środowiska. Maszyny klimatyczne są wykorzystywane również w przemyśle farmaceutycznym (do badań stabilności leków) czy w budownictwie, szczególnie przy drogownictwie . Mają zastosowanie w przemyśle elektrotechnicznym do testów środowiskowych podzespołów i urządzeń, do utrzymywania jakości i osuszania układów scalonych przed zamontowaniem ich w urządzeniu oraz w przemyśle motoryzacyjnym do badań właściwości powłok izolacyjnych.
Podczas niektórych procesów produkcyjnych, a szczególnie przy obróbce metalu, czynnikiem chłodzącym jest olej. Tworzą się wtedy szkodliwe pary jest to mgła olejowa mgła olejowa. Mgła ta wydostając się z komory obróbczej rozchodzi się po hali, a później osadza się na podłodze przez co tworzy niebezpieczne warunki pracy. Te opary wyłapuje separator mgły olejowej poprzez oddzielanie obróbczego oleju oraz zwraca go z powrotem do obiegu chłodzącego.