Czy windykacja ma cennik?

windykacja cennik

Windykacja znana jest już od czasów starożytnych, bowiem już w Cesarstwie Rzymskim istniała instytucja prawna pod nazwą rei vindicatio, która zajmowała się dążeniem do odzyskania rzeczy znajdujących się w posiadaniu osób nieuprawnionych.

Windykacja cennik

Obecnie windykacją należności zajmują się firmy windykacyjne, których działalność jest często rozwinięciem oferty kancelarii prawniczych, gdyż środki windykacyjne muszą mieścić się w normach prawnych, które najlepiej znają właśnie prawnicy. Windykacja cennik możemy podzielić na polubowną lub sądową. W pierwszym przypadku dłużnik otrzymuje informację o swoim zadłużeniu w formie monitów listowych i telefonicznych, które w efekcie mają doprowadzić do dobrowolnej spłaty. Na tym etapie dłużnik może jeszcze podejmować próby rozmowy z wierzycielem na przykład z prośbą o przesunięcie terminu płatności, bowiem najczęściej w tych przypadkach zadłużenie ma charakter krótko trwały oraz powstało niedawno. windykacja cennikW tej sytuacji często zadłużenie powstaje w wyniku przykrych sytuacji losowych i w sposób niecelowy, dlatego też wierzyciele są skłonni to zastosowania ugody. Windykacja sądowa dotyczy przypadków, których główną przyczyną jest brak chęci współpracy ze strony dłużnika i sprowadza się do wydania sądowego nakazu zapłaty lub wydania zgody na egzekucję należności z majątku dłużnika. Firmy windykacyjne oprócz oferowanych usług odzyskiwania długów często posiadają w swojej ofercie również pomoc w dochodzeniu odszkodowań. W wielu przypadkach ubezpieczyciele nie chcąc ponosić zbyt dużych strat w wyniku wypłat odszkodowań, przyznają je w najniższym wymiarze lub starają się unikać wypłaty z powodu na przykład nietrzeźwości uczestnika wypadku. Niewiele osób, bowiem wie, że odszkodowanie przysługuje również w sytuacji gdy przykładowo potrącona przez samochód osoba jest pod wpływem alkoholu lub uczestnik kolizji nie miał zapiętych pasów lub kasku na głowie.