Dzięki psychoterapii behawioralnej można pozbyć się zaburzeń

Behawioryzm jest jedną z wielu teorii psychologicznych. W tym podejściu przyjmuje się, że zachowanie człowieka i zwierząt jest w głównej mierze uwarunkowane uczeniem się. W oparciu o zasady behawioryzmu opracowano terapię behawioralną, która pomaga w uporaniu się z różnymi problemami natury psychicznej.

Szerokie zastosowanie psychoterapii behawioralnej pozwala osiągnąć zdrowie

psychoterapia behawioralnaPodejście behawioralne skupia się przede wszystkim na zachowaniu danej osoby, które można dokładnie obserwować. Wszelkie procesy intrapsychiczne, czyli wewnętrzne, nie są przez behawiorystów interpretowane. Głównym celem behawiorystów jest zmiana niepożądanego zachowania poprzez dobranie odpowiedniego zestawu bodźców. Podejście behawioralne opiera się na dwóch podstawowych sposobach uczenia się. Mowa oczywiście o warunkowaniu klasycznym oraz warunkowaniu instrumentalnym. Niekiedy również behawioryści biorą pod uwagę uczenie się za pomocą modelowania. Modelowanie polega na uczeniu się różnych zachowań i reakcji poprzez naśladownictwo innej osoby. Psychoterapia behawioralna jako jedna z metod leczenia różnego rodzaju zaburzeń psychicznych korzysta z podstawowych zasad i założeń behawioryzmu. Jest to metoda krótkoterminowa zorientowana na osiągnięcie określonych celów. Cele te są ustalane wspólnie z pacjentem na samym początku terapii. Podczas terapii behawioralnej pacjent uczy się nowych, bardziej przystosowawczych zachowań. W leczeniu fobii i stanów lękowych pomagają treningi relaksacji i desensytyzacji.

Podejście behawioralne przez wielu specjalistów jest uznawane za praktyczne i wyjątkowo skuteczne. Skuteczność tej formy psychoterapii szacowana jest na około 90 procent. Jest to bardzo dobry wynik. Psychoterapia w podejściu behawioralnym jest krótka.