Metoda absorpcyjna i kondensacyjna osuszania ścian budynków

 

Osuszanie ścian budynków wykonuje się wtedy, kiedy ściany są wilgotne, mokre i przebywanie w pomieszczeniu jest bardzo nieprzyjemne. Wśród metod osuszania wyróżnia się np. metodę absorpcji. Jest to metoda, która polega na odbieraniu wody z zawilgoconych materiałów (ściany).

Zasady działania absorpcji i kondensacji w osuszaniu budynków

osuszanie budynków warszawaWykorzystuje się do tego suche powietrze. Do suchego powietrza przedostaje się również ze specjalnego urządzenia środek, który ma za zadanie absorbować wilgoć. Do środków, które pochłaniają wodę należą z pewnością żele silikonowe i krzemionkowe. Można również zastosować chlorek litu. Urządzenie działa na zasadzie przepuszczania wilgotnego powietrza z pomieszczenia. W urządzeniu powietrze to jest nie tylko ogrzewane. Jako suche powietrze trafia ono z powrotem do pomieszczenia, gdzie znowu nasyca się parą wodną (wilgocią). W ten sposób zbiera się wilgoć i odprowadza suche powietrze na zewnątrz. Proces trwa tak długo, aż dojdzie do osuszenia ścian w danym budynku, pomieszczeniu. Jest to metoda, w której nie dochodzi do inwazji ściany. Tu działa specjalne urządzenie, które zajmuje się wszystkim. Trochę inaczej działa metoda kondensacyjna, która także jest wykorzystywana do osuszania ścian przed ich izolacją przeciwwilgociową. W zawilgoconym pomieszczeniu skrapla się parę wodną, która znajduje się w powietrzu takiego pomieszczenia. Przez to dochodzi do obniżenia wilgotności względnej. Dochodzi też do wyparowania wilgoci, która jest w ścianach. Powietrze zasysane jest przez wentylator, w którym dochodzi do przesłania powietrza przez parownik.

Parownik działa na zasadzie oziębiania przepływającego powietrza. Dzięki temu następuje kondensacja pary wodnej z powietrza, czyli jej skroplenie. Woda trafia do zbiornika w urządzeniu, a następnie odprowadzana jest do kanalizacji.

Najnowsze informacje na https://rayart.pl/