Wielozadaniowe roboty do zakładu przemysłowego

Nowe technologie często oznaczały konieczność wymiany wszystkich urządzeń i narzędzi, stosowanych na linii produkcyjnej. Stare maszyny, zaprojektowane do jednego celu, nie mogły bowiem wykonywać zadań innych niż te do których zostały zbudowane, i wymagały zastąpienia nowym sprzętem.

Uniwersalny robot produkcyjny

roboty przemysłoweWymiana sprzętu wiązała się jednak z ogromnymi kosztami, dlatego staraliśmy się używać narzędzi i maszyn jak najbardziej uniwersalnych i możliwych do błyskawicznego przystosowania do nowych zadań. Ze wszystkich urządzeń które wykorzystywaliśmy, roboty przemysłowe do zadań precyzyjnych były bodaj najbardziej uniwersalne, ze względu na bardzo proste programy sterujące, umożliwiające łatwą zmianę trybu pracy. Mogły one służyć zarówno do montażu elementów, budowy podzespołów elektronicznych, jak i do obróbki materiałów, a wszystkie te programy mogły być zmieniane bardzo szybko, i nie wymagały przebudowy całego urządzenia. Robot posiadał wymienne narzędzia, umożliwiające wykonywanie całego szeregu różnych zadań, a w razie potrzeby mógł być również wyposażony w sprzęt unowocześniony czy całkowicie odmienny od tego, którym pracował do tej pory. Zmiana narzędzi nie wymagała żadnych przeróbek, gdyż niemal wszystkie urządzenia tego rodzaju umożliwiały montaż dowolnego narzędzia elektrycznego, ręcznego lub automatycznego, bez konieczności przeróbek samego urządzenia.

Roboty te były bardzo kompaktowymi urządzeniami, łatwymi do relokacji i ponownego montażu, więc nawet w razie drastycznych zmian technologicznych, mogły być przestawione w nowe miejsce błyskawicznie i przystosowane do nowych zadań w zaledwie godzinę. Należały również do najbardziej precyzyjnych urządzeń w swojej klasie, więc mogły one pracować przy zadaniach wymagających największej dokładności.