Ochrona przed smogiem w trakcie ciąży

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego jest tematem coraz częściej poruszanym, szczególnie jesienią oraz zimą, czyli podczas sezonu grzewczego. Powstało wiele stacji pomiarowych, dzięki którym mamy każdego dnia łatwy dostęp do informacji o tym, jakie jest w danej chwili stężenie np. pyłów zawieszonych w powietrzu, które to są szkodliwe dla organizmu człowieka.

Maski antysmogowe dla kobiet w ciąży

maski przeciwsmogowe dla ciężarnychWspomniane wcześniej pyły zawieszone, tzw. PM10 oraz PM2,5 to tylko jedne z substancji pochodzących z zanieczyszczonego powietrza, które mają negatywny wpływ m.in. na układ oddechowy oraz nerwowy człowieka. Warto się przed nimi chronić, ponieważ długotrwały kontakt z nimi może prowadzić do przewlekłych chorób. Są jednak sytuacje, w których jeszcze bardziej należy dbać o zdrowie, nie tylko swoje. Ochronę przed szkodliwymi substancjami z powietrza stanowią maski przeciwsmogowe dla ciężarnych. Są one barierą, która dzięki odpowiednim filtrom zatrzymuje malutkie cząsteczki nie tylko pyłów zawieszonych, ale także m.in. alergenów, różnorodnych bakterii czy dymu papierosowego. Jest to niezwykle ważne w okresie ciąży, ponieważ zanieczyszczenie powietrza, na które jest narażony organizm matki może mieć bardzo negatywne skutki dla dziecka, którego się dopiero spodziewa. Warto więc zwracać uwagę na to, jakie stężenie szkodliwych substancji jest w danej chwili, aby w miarę możliwości ograniczyć swój kontakt z zanieczyszczonym powietrzem, szczególnie jeśli jest się w ciąży.

Ochrona przed szkodliwym wpływem substancji znajdujących się w powietrzu powinna być istotna podczas ciąży, aby zapewnić dziecku już od pierwszych chwil jak najlepsze warunki rozwoju. Zanieczyszczenie bowiem może mieć wpływ nie tylko na organizm ciężarnej kobiety, ale również dziecka.