Przydomowa oczyszczalnia ścieków i szambo plastikowe

szambo plastikowe

Rosnące ceny dostaw mediów i usług z nimi związanych skłaniają do poszukiwań alternatywnych rozwiązań. Drogi prąd przekłada się na coraz większą popularność ogniw fotowoltaicznych, a coraz wyższe ceny wody powodują powrót do przydomowych studni i uczą wykorzystywać deszczówkę.Podobnie jest z odprowadzeniem ścieków.

Szambo plastikowe, gdy nie można wybudować oczyszczalni

szambo plastikoweNie wszędzie jest kanalizacja, tam gdzie jej nie ma właściciele nieruchomości ponoszą stały koszt wywozu nieczystości wozem asenizacyjnym. W takiej sytuacji warto zastosować ekologiczne rozwiązanie, jakim jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. W zależności od rodzaju, składa się z pojedynczego zbiornika, lub ze zbiornika z rurą drenażową. Ta pierwsza instalacja wykorzystuje bakterie do usunięcia resztek substancji organicznych. Ścieki trafiają najpierw do osadnika gnilnego, gdzie usuwane są zanieczyszczenia mechaniczne. Następnie przepompowywane są do złoża z bakteriami. Tam mikroorganizmy rozkładają substancje organiczne do substancji nieorganicznych, produkując przy tym dwutlenek węgla. Tak oczyszczone ścieki trafiają bezpośrednio do gruntu. Drugie rozwiązanie wykorzystuje rurę drenażową, której zadanie jest takie same, jak złoża z bakteriami. Jeżeli do działki nie jest doprowadzona kanalizacja, a właściciel nie chce lub nie ma możliwości wybudowania oczyszczalni, pozostaje szambo plastikowe i tym podobne elementy.

Jest ono stosunkowo lekkie, łatwe w transporcie. Praktycznie nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu przy instalacji. Jego zaletą jest całkowita szczelność, cecha, której często nie udawało się zachować zbiornikom betonowym.

Opublikowane w Dom